Close

12. januar 2020

Repræsentantskabsmøde i Dansk Amatør-Orkesterforbund

DAO afholder ordinært repræsentantskabsmøde
søndag d. 1. marts 2020 i tidsrummet kl. 10:00 til kl. 15:00

Foreløbig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetning
  4. Revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4
  7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6
  8. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet afholdes på Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, 6000 Kolding.

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, sendes til DAO i elektronisk form på info@daonet.dk senest søndag den 2. februar 2020.

Endelig dagsorden inkl. diverse bilag herunder revideret regnskab udsendes til alle medlemsorkestre og offentliggøres på DAO’s hjemmeside søndag den 16. februar 2020.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, og tilmelding skal ske til DAO på info@daonet.dk senest søndag den 16. februar.

Se DAOs vedtægter her: http://daonet.dk/vedtaegter/

Dagens program:

Kl. 10:00        Morgenkaffe og registrering

Kl. 10:30        DAO Repræsentantskabsmøde 2020

Kl. 12:30        Frokost

Kl. 13:30        Repræsentantskabsmøde fortsat

Kl. 14:30        Kaffe og kage

Kl. 15:00        Tak for i dag

DAO forbeholder sig retten til ændringer i dagsprogrammet.