Close

Bestyrelsen

Al henvendelse går gennem generalsekretær, Jonas Viggo Pedersen på info@daonet.dk

DAO’s bestyrelse vælges af DAO’s repræsentantskab. DAO’s bestyrelse udgøres pt. af:

Formand: Tove Leininger, FDF Christianshavn Brass Band
Næstformand: Lars Husted, Aabenraa Brass Band
Kasserer: Lise Larsen, Nordvestjysk Brass Band
Web & Facebook: Anne Mette Hansen, Hinnerup Garden
DUBB: Michelle Knudsen, Hinnerup Garden

1. suppleant
DUHO: Laura Kjærgaard, Rødovre Concert Band

2. suppleant
Hæderstegn: Martin Holst Christensen, Århus Brass Band

Intern revisor
Carsten Højen, Frederikshavn FDF