fbpx
Close

Bestyrelsen

Al henvendelse går gennem generalsekretær, Jonas Viggo Pedersen på info@daonet.dk

DAO’s bestyrelse vælges af DAO’s repræsentantskab. Formanden vælges direkte, og derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Formand: Tove Leininger, FDF Christianshavn Brass Band
Ansvarsområder: Blæserorkestrenes Dag og Harmonifestival/DM
Repræsenterer DAO i Danske Musik- og Kulturskoler, DMK (frem til 15.11.2023)

Næstformand: Bertram Brest Seistrup, Københavns Kommunes Skoleorkester
Ansvarsområder: DUHO, Harmonifestival/DM, forbindelse til Musik & Ungdom

Kasserer: indtil videre Lise Larsen, Nordvestjysk Brass Band (udtrådt pr. 26.3.2023) – posten er ikke endeligt besat endnu

Anne Mette Hansen, Hinnerup Garden
Ansvarsområder: DM Brass samt Web & Facebook
Repræsenterer DAO i EBBA

Michelle Knudsen, Hinnerup Garden
Ansvarsområde: DUBB (frem til 10.5.2023)

Thomas Hylgaard, Enkeltmedlem
Ansvarsområde: Hæderstegn

1. suppleant: Claes Damlund, Concord Brass Band

2. suppleant: Lars Hædersdal, Lyngby-Taarbæk Brass Band

Sekretær: Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær for DAO, født medlem af bestyrelsen – repræsenterer DAO i Amatørmusik Danmark

Intern revisor: Carsten Højen, Hjørring Brass Band
Jan Olav Skogøy, FDF Aarhus Musikkreds (suppl.)

Derudover:
Karina Anna Petersen, Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester – repræsenterer DAO og Amatørmusik Danmark i Amatørernes Kunst- og Kultur-Samråd, AKKS

Lennart Blak Bager Jensen repræsenterer DAO i ECWO.