Menu
×

Det Danske Ungdoms Brass Band

Søger du nye musikalske udfordringer sammen med andre unge? Har du som messingblæser eller slagtøjsspiller lyst til at udvikle dig på dit instrument – med musik der løfter dig, stiller krav til dig og udvikler dig som musiker? Så er DAO’s talentensemble – Det Danske Ungdoms Brass Band – måske lige noget for dig!

For at søge om optagelse til én af pladserne i Det Danske Ungdoms Brass Band skal du:

 • være mellem 15 og 20 år
 • være aktivt medlem i ét (eller flere) af DAO’s medlemsorkestre eller fx have tilknytning til én af landets Musikskoler eller MGK-centre
 • have lyst til nogle intense og udviklende prøveforløb, der alle afsluttes med en koncert med offentlig adgang
 • komme velforberedt til hver weekendsamling og koncert
 • have lyst til at spille sammen med andre talentfulde unge fra hele landet
 • være klar til at deltage på op til fire weekendsamlinger om året (NB! Husk at der er mødepligt til alle samlinger. Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender)

 

Søg om optagelse?
Hvis du har interesse i at søge om optagelse til Det Danske Ungdoms Brass Band og du opfylder kriterierne for optagelse, skal du op til en optagelses-/stemmeprøve. Optagelsesprøven består af følgende elementer og varer ca. 15 min. pr. musiker:

 • Fremførelse af selvvalgt stykke (max. 3 min.)
 • Fremførelse af en etude (modtages ca. 1 uge før optagelsesprøven)
 • Skalaspil
 • Bladspil/prima vista
 • En kort samtale (ca. 5 min.)

OBS! – Antallet af pladser på visse stemmer er begrænset. Det betyder, at hvis der er flere tilmeldte end der er ledige pladser, så vil DAO vurdere alle ansøgere til stemmen dels i forhold ansøgernes musikalske niveau/anciennitet, dels i forhold til i hvilket omfang ansøgerne har tilknytning til et DAO medlemsorkester. Ansøgere, som ikke bliver optaget pga. begrænsningen af pladser, vil blive tilbudt at blive skrevet på venteliste. Kommer der på et senere tidspunkt afbud, vil de musikere, som står på ventelisten blive kontaktet.


Tilmelding til optagelsesprøve (og weekendsamling
)
Optagelsesprøver afholdes normalt i august måned.

Du tilmelder dig optagelsesprøven ved at sende en mail til DAO på info@daonet.dk, og oplyse følgende information om dig selv:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • E-mail, telefonnummer og postadresse
 • Hvilket af DAO’s medlemsorkestre, du er aktivt medlem i (er du ikke medlem af et DAO medlemsorkester, så angiv det)
 • Hvor du modtager undervisning (modtager du ikke undervisning længere, så angiv det)
 • Hvilket instrument du spiller på


Weekendsamlinger og koncerter
Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender på DAO’s hjemmeside. Husk, at der er mødepligt til alle samlingerne!

Stedet hvor samlingerne afholdes varierer mellem øst og vest for Storebælt. Stedet hvor hver samlingen afholdes offentliggøres ca. 1 måned før samlingen, når brevet med praktiske informationer og noder udsendes.


Deltagerbetaling

Alle optagne musikere i Det Danske Ungdoms Brass Band betaler en deltagerbetaling ved hver weekendsamling til delvis dækning af direktion, undervisning/instruktion, kost og logi samt transportudligning.

Deltagerbetalingen er kr. 500,- pr. weekendsamling pr. musiker. Musikere, som ikke er aktiv medlem af et DAO medlemsorkester, skal yderligere tegne enkeltmedlemsskab af DAO for at kunne deltage.

 1. 3. november kl. 17:30 - 4. november kl. 23:55
  DM Brass & Koncertstævne 2017
 2. 10. november - 12. november
  DUBB samling
 3. 24. november kl. 17:30 - 26. november kl. 16:00
  DUHO Samling
 4. 2. februar 2018 - 4. februar 2018
  DUBB samling
 5. 23. februar 2018 kl. 17:30 - 25. februar 2018 kl. 17:00
  DUHO Samling
Om DAO

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for danske blæseorkestre og -ensembler herunder brass bands, harmoniorkestre, big bands og andre blæserensembler. DAO tæller ca. 110 medlemsorkestre med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere.

Kalender
 1. 3. november kl. 17:30 - 4. november kl. 23:55
  DM Brass & Koncertstævne 2017
 2. 10. november - 12. november
  DUBB samling
 3. 24. november kl. 17:30 - 26. november kl. 16:00
  DUHO Samling
 4. 2. februar 2018 - 4. februar 2018
  DUBB samling
 5. 23. februar 2018 kl. 17:30 - 25. februar 2018 kl. 17:00
  DUHO Samling
Kontakt

Dansk Amatør-Orkesterforbund
Generalsekretær
Jonas Viggo Pedersen
Hampeland 16,
2700 Brønshøj

CVR: 14 88 34 36
tlf. (+45) 21 72 56 87
info@daonet.dk

Copyright 2017 © Dansk Amatør-Orkesterforbund – DAO. DAO er støttet af Statens Kunstfond