Close

Repræsentantskabsmøde 2019

Tid og sted: søn 3. mar 2019 kl. 10:00, Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, Kolding
Hermed indkaldes til DAO’s årlige repræsentantskabsmøde, som ligger
SØNDAG D. 3. MARTS KL. 10-16

DAO afholder ordinært repræsentantskabsmøde på
Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, 6000 Kolding.
søndag den 3. marts 2019
i tidsrummet kl. 10:00 til kl. 16:00

Endelig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetningtil godkendelse (Bilag følger snarest)
 4. Revideret regnskab for 2018 – til godkendelse (Bilag følger snarest)
 5. Vedtægtsændringertil vedtagelse (Bilag 5 – Vedtægtsændringer – rev. forslag 2019) NB: nyt bilag med rettelse (uploadet 20. feb.)
 6. Forslag til ny rabatordningtil vedtagelse (Bilag 6 – Forslag til ændring rabatordningen 2019)
 7. Eksklusion af medlemsorkester – til vedtagelse (Bilag 7 – Forslag til eksklusion af medlemsorkester)
 8. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4 – til vedtagelse (Bilag følger snarest)
 9. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6 (Bilag følger snarest)
 10. Sammenlægning af DM Brass og Harmonifestival til drøftelse (Bilag 10 – Sammenlægning af DM Brass og Harmonifestival)
 11. Eventuelt

DAO byder på morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe, og har i denne forbindelse brug for at vide hvor mange vi bliver. Tilmelding til mig på info@daonet.dk senest torsdag d. 28. februar.

Mange hilsner

Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær for DAO

 

Dagens program:

Kl. 10:00   Morgenkaffe og registrering

Kl. 10:30   DAO Repræsentantskabsmøde 2018

Dagsordenens punkt 1 – 7

Kl. 12:30   Frokost

Kl. 13:30   DAO Repræsentantskabsmøde 2018

Dagsordenens punkt 8

Kl. 14:30   Kaffe og kage

Kl. 15:00   DAO Repræsentantskabsmøde 2018

Dagsordenens punkt 9 – 11

Kl. 16:00   Tak for i dag

DAO forbeholder sig retten til ændringer i dagsprogrammet.