Menu
×

KODA aftale

KODA

Musikaftale
Ifølge overenskomsten mellem DAO og KODA skal indberetningen ske på følgende måde:

Medlemsorkestrene indsender programoversigter for samtlige afholdte koncerter – såvel egne koncerter som koncerter afholdt af eller i samarbejde med tredjemand.
Programoversigterne skal indeholde angivelse af:

Hovedoplysninger:
– navn på den/de optrædende
– dato for arrangementet
– stedet, hvor arrangementet er afholdt
– navn og adresse på den ansvarlige arrangør
– kontaktperson

Detailoplysninger:
– titler på de fremførte musikværker
– navn på komponister
– navn på forfattere
– navn på evt. arrangør af musikværket
– spilletid i hele minutter pr. Værk

Programoversigterne skal indsendes til KODA senest 8 dage efter koncertens afholdelse.
Rapporteringen kan ske enten på KODA’s blanketter eller i form af orkestres egne program-
oversigter.
Koncertrapportering foregår til koncertrapportering@koda.dk

Videoaftale
KODA og DAO har indgået en særlig “streaming-on-demand” aftale.
I følge aftalen må alle DAO orkestre offentliggøre videoer til streaming på enten orkestrets egen hjemmeside eller på streamintjenester fx Youtube.

Det samlede antal streams for alle DAO’s medlemsorkestre må ikke overskride 2500 om måneden, hvilket ca. giver 57 streams til hvert enkelt medlemsorkester.
Aftalen omfatter alene de af KODA/NCB forvaltede rettigheder tilhørende komponister og tekstforfattere.

Indrapportering af streams skal ske elektronisk ved at sende mail til rapportering@koda.dk. Rapporteringen skal fremsendes i excel. Se mere her: http://www.koda.dk/kunde/priser-aftaler/internet-mobiltelefon/rapportering/

KODA’s adresse er Landemærket 23-25, Postboks 2154, DK 1016 København K.

Tlf.: 33 30 63 80
www.koda.dk
medlem@koda.dk

 1. DUBB Samling

  24. august kl. 16:00 - 26. august kl. 17:00
 2. Cafémøde for Region Syddanmark

  8. september kl. 9:30 - 11:00
 3. Cafémøde for Region Midtjylland

  8. september kl. 12:30 - 14:00
 4. Cafémøde i Region Nordjylland

  8. september kl. 16:30 - 18:00
 5. DUHO Samling

  14. september kl. 8:00 - 16. september kl. 16:00
Om DAO

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for danske blæseorkestre og -ensembler herunder brass bands, harmoniorkestre, big bands og andre blæserensembler. DAO tæller ca. 110 medlemsorkestre med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere.

Kalender
 1. DUBB Samling

  24. august kl. 16:00 - 26. august kl. 17:00
 2. Cafémøde for Region Syddanmark

  8. september kl. 9:30 - 11:00
 3. Cafémøde for Region Midtjylland

  8. september kl. 12:30 - 14:00
 4. Cafémøde i Region Nordjylland

  8. september kl. 16:30 - 18:00
 5. DUHO Samling

  14. september kl. 8:00 - 16. september kl. 16:00
Kontakt

Dansk Amatør-Orkesterforbund
Generalsekretær
Jonas Viggo Pedersen
Hampeland 16,
2700 Brønshøj

CVR: 14 88 34 36
tlf. (+45) 21 72 56 87
info@daonet.dk

Copyright 2017 © Dansk Amatør-Orkesterforbund – DAO. DAO er støttet af Statens Kunstfond