Close

Medlemstilbud

DAO, et musikalsk fællesskab. Bliv medlem!

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for blæseorkestre og -ensembler i Danmark herunder brassbands, harmoniorkestre og bigbands. DAO tæller medio 2017 ca. 100 medlemsorkestre og -ensembler med tilsammen ca. 3.000 aktive amatør- og fritidsmusikere. Herunder kan du læse mere om DAO’s medlemstilbud. Vores medlemstilbud retter sig både mod orkestre og ensembler, men også mod alle aktive musikere ude i DAO’s medlemsorkestre.

DAOs medlemsorkestre nyder godt af en lang række fordele:

  • KODA-aftalen sikrer, at koncerter og live-streams giver komponister og rettighedshavere deres tilgodehavender, uden at medlemsorkestrene skal have penge op af lommen.
  • DAO Masterclass er et koncept, som gennem samarbejde mellem vores medlemsorkestre sikrer, at kurser og masterclasses kan gennemføres på forsvarlig vis.
  • DAO repræsenterer medlemmerne overfor samarbejdspartnere på mange niveauer: amatørmusikkens fællesorganisationer i ind- og udland, ministerier og offentlige myndigheder, og også i den offentlige debat. Blandt andet gennemfører DAO i samarbejde med DAOS de succesrige dirigentkurser.
  • En forsikringsaftale, som omfatter den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring, samt en netbanksforsikring
  • DAO arbejder ihærdigt på at udvikle talentfulde musikere over hele Danmark, ikke mindst gennem de nationale ungdomsorkestre DUBB og DUHO.
  • Desuden afvikler og støtter DAO adskillige projekter i årets løb: Blæseorkestrenes Dag i de 5 regioner, DM for hhv. brassbands og harmoniorkestre, samt et antal sammenspilsstævner og konkurrencer.

Se her, hvordan du melder dig ind.