fbpx
Close

27. februar 2017

Dagsorden og tilmelding – repræsentantskabsmødet

DAOs repræsentantskabsmøde 2017

Tilmelding kan nås endnu – senest den 28/2 – det er vigtigt at deltage og være med til at præge DAOs arbejde. Vi vil gerne høre dine tanker og idéer om fremtiden.

Dansk Amatør Orkesterforbund, DAO, udsender hermed program og endelig dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde i DAO. Mødet afholdes:

Søndag d. 5. marts 2017 fra kl. 10.00 på Kolding Musikskole, Riis Toft 12a, 6000 Kolding

 

Dagens program:

Kl. 9.30            Morgenkaffe og registrering af stemmeberettigede
Kl. 10.00          DAO repræsentantskabsmøde 2017

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning
 5. Gennemgang af regnskab
 6. Indkomne forslag. Det oplyses, at DAOs bestyrelse ikke har modtaget nogen indkomne forslag inden fristens udløb d. 6. februar 2017.
  • Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen
  • 7.4 ændres fra:

Forretningsudvalget repræsenterer forbundet udadtil.” til:

Forretningsudvalget repræsenterer og tegner forbundet udadtil.”

 1. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4
 2. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6.

Valg til formandsposten (for 1 år): Ulrik S. Thomsen har valgt at trække sig uden for normalt år. Konstitueret formand, Tove Leininger modtager valg.

Valg til bestyrelsesposter: Tove Leininger (modtager genvalg, men er måske blevet formand) og Lars Husted (modtager genvalg).

Valg til suppleantposter: Cecilie Lund (1. suppleant – modtager genvalg). Lone Sole Snitkjær Damm (2. suppleant – modtager genvalg).

 1. Eventuelt