fbpx
Close

Bestyrelsen

Al henvendelse går gennem generalsekretær, Anne Mette Tilsted Hansen på info@daonet.dk

DAO’s bestyrelse vælges af DAO’s repræsentantskab. Formanden vælges direkte, og derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Formand: Tove Leininger, Hvidovre Musikskoles Brass Band
Ansvarsområder: Blæserorkestrenes Dag og Harmonifestival/DM, , Repræsenterer DAO i Amatørmusik Danmark

Næstformand: Bertram Brest Seistrup, Københavns Kommunes Skoleorkester
Ansvarsområder: Det danske Ungdoms Harmoniorkester – DUHO, Harmonifestival/DM samt børne- og ungdomsarbejdet i DAO

Kasserer: Claes Damlund, Concord Brass Band

Michelle Knudsen, Hinnerup Garden og Århus Brass Band
Ansvarsområde: Det Danske Ungdoms BrassBand – DUBB samt børne- og ungdomsarbejdet i DAO

Thomas Hylgaard, Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding
Ansvarsområde: Hæderstegn og børne- og ungdomsarbejdet i DAO

Sekretær: Anne Mette Tilsted Hansen, generalsekretær for DAO, født medlem af bestyrelsen – repræsenterer DAO i EBBA

1. suppleant: Lars Hædersdal, Lyngby-Taarbæk Brass Band, tager sig af medlemsadministration og IT

2. suppleant: Jesper Rossen, Aalborg Post Orkester, Nordvestjysk Brass Band, tager sig af hjemmeside, IT og medlemsadministration.

Intern revisor: Carsten Højen, Hjørring Brass Band
Jan Olav Skogøy, FDF Aarhus Musikkreds (suppl.)

Lennart Blak Bager Jensen repræsenterer DAO i ECWO.