fbpx
Close

Om DAO

Hvad er Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO)

Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for Danmarks amatør-blæseorkestre og -ensembler med tilsammen godt 2.500 aktive musikere.

Det daglige arbejde i DAO udføres af en fem-mands bestyrelse og forretningsføreren. Derudover har DAO et musikudvalg bestående af fire personer.

Hvad er Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO)

Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for ca. 100 amatør-blæseorkestre og -ensembler i Danmark med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere. DAO blev stiftet 14. marts 1948.

Dansk Amatør Orkesterforbunds formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for amatørmusikken inden for brass bands, harmoniorkestre og andre blæseorkestre, herunder
– At virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i musikudfoldelsen
– At skaffe DAO størst mulig indflydelse på specielt offentlige instansers beslutninger, som har indflydelse på medlemmernes udfoldelsesmuligheder
– At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning
– At formidle samspilsmuligheder og offentlig fremførelse af amatørmusik
– At medvirke til uddannelse af ledere og dirigenter, samt inspirere til og støtte individuel dygtiggørelse, specielt i relation til de unges musikudfoldelse
– At koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer
– At skaffe størst mulig opmærksomhed om og støtte til DAOs arbejde

Det daglige arbejde i DAO udføres af en fem-mands bestyrelse med 2 medarbejdende suppleanter og generalsekretæren. Derudover har DAO et musikudvalg bestående af fire personer. Bestyrelsen bliver valgt på det årlige repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet er det øverste bestemmende organ i DAO. Det er her de væsentligste beslutninger om organisationen og organisationens virke tages. Repræsentantskabet består af ét medlem fra hvert medlemsorkester.

Hvad tilbyder DAO?

DAO er en paraplyorganisation for amatørblæsermusikken i Danmark. DAO har både en servicefunktion og en undervisningsfunktion. Dertil kommer, at DAO har påtaget sig en samlende funktion i forhold til dansk amatørblæsermusik. Endelig er DAO ansvarlig for den tilbagevendende afvikling af Danmarksmesterskab for brass bands og harmoniorkestre og dermed for udtagelsen af deltagere til EM for brass bands og harmoniorkestre. DAO’s medlemsorkestre nyder godt af en lang række servicefunktioner og -tilbud – læs mere om det her.

DAOs undervisningsfunktion
DAO nuværende undervisningsfunktion består bl.a. i afvikling af masterclasses, stævner, kurser og Danmarksmesterskab for brass bands og harmoniorkestre. Dertil kommer, at DAO har Det Danske Ungdoms-Brass Band (DUBB) for medlemmer af DAO i alderen 15-21 år og Det Danske Ungdomsharmoniorkester (DUHO) for medlemmer af DAO i alderen 15-25 år.
Det skal her bemærkes, at de kurser, stævner og konkurrencer, der afvikles i DAO regi / med økonomisk støtte fra DAO, afvikles af orkestre for andre orkestre. Det vil sige, at DAO som organisation primært er med til motivere, facilitere og gøre det økonomisk muligt at afvikle kurser, stævner mv. for DAO’s medlemsorkestre, mens DAO som organisation forsøger at skabe rammerne for, at der sker musikalsk udviking på tværs af musikalske og geografiske grænser.

DAOs konkurrencer
Hvert år afvikler DAO Danmarks Mesterskab (DM) for brass bands og ca. hvert andet år for harmoniorkestre. Til konkurrencen er orkestrene inddelt i 3-4 divisioner. I reglementet for DM kan der læses mere om arrangementet.

Brass bandet, der vinder DM for brass band kvalificerer sig samtidig til deltagelse i Europamesterskabet for brass band, der organiseres og afvikles af European Brass Band Association (EBBA) .

Harmoniorkestre, der vinder DM for harmoniorkestre  kvalificerer sig til det europæisk mesterskab, som organiseres og arrangeres af European Championship for Wind Orchestras (ECWO)

DAO som samlende funktion
DAO er en samlende organisation – paraplyorganisation – for amatørblæsermusikken i Danmark. Vi taler amatørblæsermusikkens sag overfor samarbejdspartnere, ligesindede organisationer, politikere, embedsmænd, erhvervsliv, kulturliv osv. Og vi repræsenterer danske amatørmusikeres interesser i Norden, i hele Europa og på verdensplan – i samarbejde for musikken. Vi har kun ét musikliv!