fbpx
Close

Repræsentantskabsmøde 2018

DAO afholdt ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 3. marts 2018 på Kolding Musikskole.

Referatet kan læses her: Referat af RM 2018 rev0309

Dagsorden og program til RM 2018

Endelig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetningtil godkendelse
  Bilag 3 Årsberetning 2017
 4. Revideret regnskab for 2016 – til godkendelse
  Bilag 4 Årsrapport 2016, d. 9.2.2018
 5. Revideret regnskab for 2017 – til godkendelse
  Bilag 5rev Årsrapport 2017
 6. Vedtægtsændringertil vedtagelse
  Bilag 6 Vedtægtsændringer – forslag 2018
 7. Forslag til ny rabatordningtil vedtagelse
  Bilag 7 Forslag til ny rabatordning 2018
 8. Kollektive forsikringerpunkt til vedtagelse
  Bilag 8.1 – Forsikringsbaggrund
  Bilag 8.2 – forsikringstilbudsbrev
  Bilag 8.3 – Forsikringsvilkår
 9. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4 – til vedtagelse
  Bilag 9.1 Budget 2018 uden forsikring
  Bilag 9.2 Budget 2018 med forsikring
  Bilag 9.3 – kontingent
 10. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6
  Bilag 10 Valg til bestyrelse mv
 11. Nye konkurrenceregler for DM Brass og Koncertstævne – til orientering
  Bilag 11 DAO’s konkurrenceregler for DM Brass og Koncertstævne
 12. Eventuelt