fbpx
Close

Det Danske Ungdoms-Harmoniorkester

Det Danske Ungdoms-Harmoniorkester søger nye medlemmer! Vi mødes fire gange årligt, hvor vi øver om dagen, nyder hinandens fællesskab om aftenen og afslutter samlingen med en koncert om søndagen.
Vi spiller musik på et højt musikalsk niveau, og da vi kun har fra fredag til søndag, er det nødvendigt, at alle medlemmer øver på deres stemmer op til samlingen.

For at søge om optagelse til én af pladserne i Det Danske Ungdoms Harmoniorkester skal du:

 • være mellem 15 og 25 år
 • være aktivt medlem i ét (eller flere) orkestre
 • have lyst til nogle intense og udviklende prøveforløb, der alle afsluttes med en koncert med offentlig adgang
 • komme velforberedt til hver samling og alle koncerter
 • have lyst til at spille sammen med andre talentfulde unge fra hele landet
 • være klar til at deltage på op til fire weekendsamlinger om året (NB!Husk at der er mødepligt til alle samlinger! Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender)

 

Søg om optagelse?
Hvis du har interesse i at søge om optagelse til Det Danske Ungdoms Harmoniorkester, og du opfylder kriterierne for optagelse, skal du blot skrive en mail til os (se længere nede).
OBS! – Antallet af pladser på visse stemmer er begrænset. Det betyder, at hvis der er flere tilmeldte end der er ledige pladser, så vil DAO vurdere alle ansøgere til stemmen dels i forhold ansøgernes musikalske niveau/anciennitet. Ansøgere, som ikke bliver optaget pga. begrænsningen af pladser, vil blive tilbudt at blive skrevet på venteliste. Kommer der på et senere tidspunkt afbud, vil de musikere, som står på ventelisten blive kontaktet.


Tilmelding til weekendsamling

Tilmelding skal ske til DUHO’s daglige leder, Bertram B. Seistrup, på duho@daonet.dk

 

 

Husk at skrive:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • E-mail, telefonnummer og postadresse
 • Hvilket instrument du spiller på
 • Hvilket orkester, du er aktivt medlem i
 • Hvor du modtager undervisning (modtager du ikke undervisning længere, så angiv det)

Derudover vil vi gerne have en kort video (2-5 minutter), hvor du spiller et selvvalgt stykke og en skala. På den måde får vi en idé om, hvilken stemme du skal spille.

Datoer for kommende weekendsamlinger
Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender. Husk, at der er mødepligt til alle samlingerne!
Stedet hvor samlingerne afholdes varierer mellem øst og vest for Storebælt. Stedet, hvor hver samling afholdes, offentliggøres hurtigst muligt, men senest en 1 måned før samlingen, når brevet med praktiske informationer og noder udsendes.

 

Deltagerbetaling
Samlingerne koster 525,-, som dækker noder, dirigent, udgifter i forbindelse med koncert, kost, logi og transport. Vi sælger drikkevarer, som man selv betaler.