fbpx
Close

DAO Masterclass

DAO udbyder et kursuskoncept, der henvender sig til såvel bredden som eliten i DAO – og til såvel messing- og træblæsere som til slagtøjsspillere.

Formålet med DAO Masterclass, er at inspirere, motivere og udvikle den enkelte musiker i DAO’s medlemsorkestre fx gennem kurser i blæseteknik eller ved instrumentalkurser for fx trompet/cornet, klarinet, fløjte, blæseinstrumenter med dobbeltrørblad, horn, trombone/baryton/ euphonium, tuba, slagtøj etc.


Arrangér en DAO Masterclass og få økonomisk støtte for jeres arbejde
Som medlemsorkester i DAO – og som arrangør af en lokal/regional DAO Masterclass – har I mulighed for opnå økonomisk støtte.

DAO yder således kr. 1.500,- i støtte til det orkester, som arrangerer/udbyder og gennemfører en DAO Masterclass. Støtten ydes til det administrative forarbejde og den praktiske afholdelse på dagen – og som arrangør opnår I støtten samtidig med at DAO også afholder udgifterne til instruktørens honorar og transport.

Idéen med DAO Master Class
En DAO Master Class afholdes og arrangeres lokalt/regionalt i form af et samarbejde mellem DAO og ét eller flere af DAO’s medlemsorkestre. Dermed er der god sikkerhed for, at kurset gennemføres fordi, ønsket om og interessen for kurset er regionalt forankret, og fordi kurset udbydes med lokale/regionale drivkræfter i kulissen og som potentielle deltagere.

Alle DAO Masterclass-kurser udbydes dog offentligt, så alle interesserede kan i princippet tilmelde sig og deltage.

En DAO Masterclass afholdes normalt lørdage eller søndage i tidsrummet kl. 10:00 til kl. 15:00, og afvikles i udgangspunktet efter følgende tidsplan:

Fra kl. 9:30 – Ankomst / registrering
Kl. 10:00 – DAO Masterclass (medfokus på solist-/soloundervisning)
Kl. 12:00 – Frokostpause
Kl. 12:45 – DAO Masterclass (medfokus på ensemblespil/-undervisning)
Kl. 14:00 – Kaffepause
Kl. 14:15 – Minikoncert og slutevaluering
Kl. 15:00 – Tak for i dag


Deltagerantal, deltagerbetaling og tilmelding
Antallet af deltagere til en DAO Masterclass kan variere fra kursus til kursus – fra min. 12 deltagere og til et helt orkester – ja, måske endda flere orkestre. Både DAO-musikere og ikke-DAO-musikere kan tilmelde sig en DAO Masterclass.

Ved tilmelding til en DAO Master Class opkræver DAO en deltagerbetaling. Deltagerbetalingen kan variere fra kr. 75,- til kr. 250,- pr. deltager afhængig af instruktøren/underviseren og antallet af pladser på kurset. Deltagerbetalingen varierer også afhængig af om man som deltager er medlem af DAO eller ej.

Antallet af deltagere og deltagerbetalingen fastsættes af DAO ud fra den indstilling/ansøgning, som det arrangerende orkester har indsendt til DAO. Det orkester, som arrangerer kurset kan dog forhåndstilmelde orkestrets egne musikere til kurset – resten af pladserne udbydes offentligt til andre musikere/orkestre.


Omtale og annoncering
Alle DAO Masterclass-kurser omtales i DAO’s aktivitetskalender på DAO’s hjemmeside og på DAO’s Facebook-side.

PR-materiale (plakater, flyers) til brug ved annoncering af en DAO Masterclass udarbejdes af DAO.


Udnyt fordelene ved at være arrangør
Som arrangør af en DAO Masterclass har I stor indflydelse på netop dén DAO Masterclass, som I selv arrangerer i jeres egen region – fx dato, sted, instrument – og ikke mindst – valget af instruktør/underviser.

Endvidere har I mulighed for at forhåndsreservere et antal pladser – ja, måske endda alle pladserne – på jeres (helt egen) DAO Masterclass. Som arrangør betaler jeres musikere dog samme pris i deltagerbetaling alle andre deltagere.

Endelig har I som arrangør mulighed for at ”konvertere” den økonomiske støtte I modtager fra DAO, og i stedet enten 1) få instruktøren/underviseren til jeres rådighed til en to-timers prøve kun for jeres orkester (fx en gruppe- eller orkesterprøve), eller 2) at få modregnet støtten i jeres deltagerbetaling. En gruppe- eller orkesterprøve vil normalt ligge i forlængelse af kurset fx i tidsrummet kl. 15:30-17:30.

Interesseret?– bliv arrangør af DAO Masterclass!
Som arrangør af en DAO Master Class skal I senest to måneder før kurset ønskes afholdt indsende en ansøgning og indstilling til DAO.

DAO har udarbejdet en vejledning og et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om afholdelse af en DAO Masterclass. Både vejledning og ansøgningsskema findes til download nederst på siden.

Før I ansøger …
Inden ansøgning skal I som arrangør bl.a. have undersøgt og aftalt følgende:

  • Dato og sted for kurset
  • Navn på instruktør/underviser
  • Instrument/målgruppe
  • Aftalt honorar og evt. og rejseudgifter til instruktør/underviser (honorar og opholds-/rejseudgifter afregner DAO direkte med instruktøren/underviseren)
  • Indstilling til DAO mht. max. antallet af pladser på kurset
  • Indstilling til DAO mht. deltagerbetaling på kurset
  • Evt. forhåndsreservation af et antal pladser til jeres egne orkester-musikere