fbpx
Close

Hæderstegn

Hæderstegnet er gratis og uddeles normalt af et medlem af DAO´s bestyrelse ved højtidelige lejligheder fx koncerter, fester, jubilæer, kongresser eller stævner. Tildeling af DAO´s hæderstegn ledsages af et diplom.

For at et orkester kan indstille et aktivt medlem til et af DAO’s hæderstegn, er det en betingelse, at det ansøgende orkester har været medlem af DAO i mindst fem år.

Sølvnålen
Sølvnålen kan erhverves og bæres af aktive orkestermedlemmer, der mindst i 25 år uafbrudt har dyrket aktiv amatørmusik. Sølvnålen kan undtagelsesvis tildeles passive eller udenforstående medlemmer, der i særlig grad har indlagt sig fortjeneste inden for et orkester eller virket til gavn for dansk amatør-musik som helhed.

Guldnålen
Guldnålen kan erhverves og bæres af aktive orkestermedlemmer, der mindst i 40 år uafbrudt har dyrket aktiv amatørmusik.

Guldnålen med ”egeløv”
Guldnålen med ”egeløv” kan erhverves og bæres af aktive orkestermedlemmer, der mindst i 50 år uafbrudt har dyrket aktiv amatørmusik.
Guldnålen med ”egeløv” tildeles endvidere forbundets æresmedlemmer.

Ansøgning om tildeling af hæderstegn indsendes til DAO på adressen haederstegn@daonet.dk med oplysning af kandidatens:

  • Navn
  • Fødselsdag
  • Musikalske CV (som dokumentation for at kandidaten er berrettiget til at modtage hæderstegnet)
  • Tid og sted for ønsket overrækkelse af hæderstegnet

Af hensyn til DAO’s sagsbehandling og planlægning skal ansøgning om hæderstegn ske mindst to måneder før ønsket overrækkelse.