fbpx
Close

Repræsentantskabsmøde 2023

DAO afholdt ordinært repræsentantskabsmøde
søndag den 26. marts 2023 i tidsrummet kl. 14:00 til kl. 17:00

Mødet blev afholdt på to lokationer – på Hanssted Skole, Rødbyvej 6, 2500 Valby, samt LILLESALEN – K5, Lyshøjen 8A, 8520 Lystrup. De to lokationers møde blev forbundet med et videolink, så det i praksis blev ét fællesmøde.

Referatet kan ses her:

Endelig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetningtil godkendelse
  Bilag 3: Beretning
 4. Revideret regnskab for 2022 – til godkendelse
  Bilag 4.1: Årsrapport 2022, og Bilag 4.2: Protokol
 5. Indkomne forslagtil vedtagelse
  Der er ingen indkomne forslag
 6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 9, punkt 9.4 – til vedtagelse
  Bilag 6.1: Budget og Bilag 6.2: Kontingent og administrationsgebyr
 7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6
  Bilag 7: Valg til bestyrelse og revision
 8. Valg til Musikudvalget, jf. vedtægternes § 8, punkt 8.5
  Bilag 8: Valg til MU
 9. Eventuelt