fbpx
Close

Samarbejdsorganisationer

Dansk Amatør orkesterforbund kan ikke stå alene, når det gælder om at sikre medlemmernes udfoldelsesmuligheder. Derfor samarbejder DAO med følgende organisationer:

Amatørernes Kunst- og Kultur-Samråd (AKKS)
Formålet med AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd er helt overordnet at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.
AKKS består p.t. af sammenslutninger indenfor amatørmusik og amatørteater, der tilsammen repræsenterer de mere end ca. 150.000 aktive amatører over hele landet, hvoraf halvdelen er børn og unge.
Amatørmusik Danmark, og derigennem DAO, repræsenteres i AKKS af Karina Anna Petersen fra DAO’s bestyrelse.

Amatørmusik Danmark
I september 2019 blev der dannet en sammenslutning af alle landsorganisationer på amatørmusikområdet, og DAO er en naturlig del af dét fællesskab. Amatørmusik Danmark rummer både kor og orkestre i alle genrer, og sammenslutningen er dannet som en parallel til den sammenslutning, der er på amatør-teater-området. Disse sammenslutninger danner tilsammen Amatørernes Kunst- og Kultur-samråd, som igen er repræsenteret i repræsentantskabet til Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond.
DAO repræsenteres af Jonas Viggo Pedersen, som pt. er formand for Amatørmusik Danmark.

Musisk Center Danmark og Musisk Center Danmarks Fond
Musisk Center Danmark er den demokratiske forening bag Fonden af samme navn, som ejer en vigtig del af Askov Højskoles bygninger. DAOs medlemsorkestre kan (gennem DAOs medlemskab af MCD) leje sig ind på Askov Højskole med rabat.
DAO repræsenteres i både foreningen og fondsbestyrelsen af Jonas Viggo Pedersen.

Nordisk Orkestermusikunion (NOMU)
Nordisk Orkestermusik Union, NOMU, er en paraplyorganisation for nordiske landsomfattende organisationer for amatørmusikere. NoMU repræsenterer 14 nordiske forbund med ca 100.000 musikere og har som formål:

  • at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv
  • af virke for, og højne, den musikalske kvalitet
  • at være aktiv i det kulturelle samarbejde, og derigennem fremme nordisk tilhørsforhold

NoMU har følgende projekter:

  • Nordens Blæsersymfonikere
  • Nordisk solistkonkurranse for blæsere
  • Nordisk solistkonkurranse for strygere

DAO repræsenteres af Lars Husted.

European Brass Band Association (EBBA)
Et af formålene med foreningen er at fremme den iboende, æstetiske og sociale værdi af messingorkestre i Europa. EBBA planlægger og organisere hvert år EM for brass bands (EBBC) sammen med eventuelle andre arrangementer, herunder konferencer, fora, møder, workshops og masterclasses for europæiske messingorkestre, musikere, dirigenter, jury, panelets medlemmer og komponister. Derudover vil EBBA arbejde for en indsats for at etablere kontakter med uddannelsesinstitutioner til at fremme anerkendelsen af messingorkesterinstrumenter inden for rammerne af de musiske studier. En af de foreningens vigtigste formål er at arbejde for, at der sker en udveksling mellem de europæsike lande. I den forbindelse arbejder EBBA for at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle musikere.
DAO er repræsenteret i EBBA af Lars Husted

European Championships for Wind Orchestras (ECWO)
ECWO har til formål at afholde og promovere europæiske mesterskaber for harmoniorkestre hvert andet år. DAO er gennem medlemskabet af ECWO berettiget til at sende deltagere til disse mesterskaber, og vi sender hver gang det orkester, som har vundet DM for harmoniorkestre sidste gang.
DAO er repræsenteret i ECWO af Lennart Blak-Jensen.

Musisk Oplysningsforbund, MOF
Musisk Oplysnings Forbund, MOF-DK, er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF er et upolitisk oplysningsforbund, der blev oprettet i 1967, og som drives af folk med en musisk baggrund. MOF-DK har rod i amatørmusikken, og det er et af MOF-DKs erklærede mål at øve indflydelse på Folkeoplysningsloven, så den tilpasses det musiske område. MOF-DK opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed på alle musiske områder.
Lokalt tager MOF sig bl.a. af alle administrative opgaver, sikring af tilskud m.m., ligesom MOF står til rådighed med tilbud og hjælp i forbindelse med oprettelse af undervisningshold. MOF har meget små udgifter til administration takket være de aktive og ulønnede deltagere i MOF´s styrende organer, og MOF er dermed et af landets billigste oplysningsforbund.
MOFs formål er:

  • At støtte og fremme initiativer på amatørmusisk basis
  • At udbrede kendskabet til de muligheder for medmenneskelig kommunikation og personlig oplevelse, som beskæftigelsen med de musiske fag indebærer
  • At varetage medlemmerne interesse overfor myndighederne