fbpx
Close

Repræsentantskabsmøde 2022

DAO holder repræsentantskabsmøde søndag d. 27.3. 2022 (den sidste søndag i marts) kl. 10-16 – det er en smule senere på måneden end vi plejer. Det er (igen) som altid på Kolding Musikskole, som meget venligt har indvilliget i at lægge lokaler til.

Repræsentantskabsmødet er DAO’s øverste myndighed. Det er her, bestyrelsen vælges, budgettet godkendes og alle relevante forhold for DAO kan debatteres. Alle medlemmer, om det er orkestre eller enkeltmedlemmer, kan stille forslag til repræsentantskabsmødet.

Se indkaldelsen her:

Her kan man hente dagsorden og alle bilag samlet:

Og her kommer referatet:

Nedenfor kan man få overblik og hente hvert enkelt bilag for sig.

Endelig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetningtil godkendelse

4. Revideret regnskab for 2021 – til godkendelse

5. Indkomne forslag til vedtagelse
Der er ikke indkommet forslag.

6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 9, punkt 9.4 – til vedtagelse

7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6

8. Valg til Musikudvalget, jf. vedtægternes § 8, punkt 8.5

9. Eventuelt