fbpx
Close

Det Danske Ungdoms Brass Band

Søger du nye musikalske udfordringer sammen med andre unge? Har du som messingblæser eller slagtøjsspiller lyst til at udvikle dig på dit instrument – med musik der løfter dig, stiller krav til dig og udvikler dig som musiker? Så er DAO’s talentensemble – Det Danske Ungdoms Brass Band – måske lige noget for dig!

For at søge om optagelse til én af pladserne i Det Danske Ungdoms Brass Band skal du:

 • være mellem 15 og 21 år
 • være aktivt medlem i ét (eller flere) af DAO’s medlemsorkestre
 • have lyst til nogle intense og udviklende prøveforløb, der alle afsluttes med en koncert med offentlig adgang
 • komme velforberedt til hver weekendsamling og koncert
 • have lyst til at spille sammen med andre talentfulde unge fra hele landet
 • være klar til at deltage på op til fire weekendsamlinger om året (NB! Husk at der er mødepligt til alle samlinger. Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender)

Søg om optagelse?
Hvis du har interesse i at søge om optagelse til Det Danske Ungdoms Brass Band og du opfylder kriterierne for optagelse, skal du op til en optagelses-/stemmeprøve. Optagelsesprøven består af følgende elementer og varer ca. 15 min. pr. musiker:

 • Fremførelse af selvvalgt stykke (max. 3 min.)
 • Skalaspil
 • Sekundavista opgave
 • En kort samtale (ca. 5 min.)

Optagelsesprøven er ganske ufarlig! Dirigenten for DUBB vil være tilstede, såvel som lederen, som er med for at sikre, at alt går rigtigt for sig.

Tilmelding til optagelsesprøve (og weekendsamling)
Optagelsesprøver afholdes normalt i forbindelse med første samling ved sæsonstart.

Du tilmelder dig optagelsesprøven ved at sende en mail til DUBB på detdanskeubb@gmail.com, og oplyse følgende information om dig selv:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • E-mail, telefonnummer og postadresse
 • Hvilket af DAO’s medlemsorkestre, du er aktivt medlem i (er du ikke medlem af et DAO medlemsorkester, så angiv det)
 • Hvor du modtager undervisning (modtager du ikke undervisning længere, så angiv det)
 • Hvilket instrument du spiller på

Weekendsamlinger og koncerter
Datoerne for de kommende weekendsamlinger annonceres i DAO’s aktivitetskalender på DAO’s hjemmeside. Husk, at der er mødepligt til alle samlingerne!

Stedet hvor samlingerne afholdes varierer mellem øst og vest for Storebælt. Stedet hvor hver samlingen afholdes offentliggøres senest 1 måned før samlingen. Den primære kommunikation i DUBB foregår via en intern facebookgruppe.

Deltagerbetaling
Alle optagne musikere i Det Danske Ungdoms Brass Band betaler en deltagerbetaling ved hver weekendsamling til delvis dækning af direktion, undervisning/instruktion, kost og logi samt transportudligning.

Deltagerbetalingen er kr. 525,- pr. weekendsamling pr. musiker. Musikere, som ikke er aktiv medlem af et DAO medlemsorkester, skal yderligere tegne enkeltmedlemsskab af DAO for at kunne deltage.