fbpx
Close

Medlemstilbud

DAO, et musikalsk fællesskab. Bliv medlem!

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for blæseorkestre og -ensembler i Danmark herunder brassbands, harmoniorkestre og bigbands. DAO tæller medio 2017 ca. 100 medlemsorkestre og -ensembler med tilsammen ca. 3.000 aktive amatør- og fritidsmusikere. Herunder kan du læse mere om DAO’s medlemstilbud. Vores medlemstilbud retter sig både mod orkestre og ensembler, men også mod alle aktive musikere ude i DAO’s medlemsorkestre.

DAOs medlemsorkestre nyder godt af en lang række fordele:

  • KODA-aftalen sikrer, at koncerter og live-streams giver komponister og rettighedshavere deres tilgodehavender, uden at medlemsorkestrene skal have penge op af lommen.
  • DAO Masterclass er et koncept, som gennem samarbejde mellem vores medlemsorkestre sikrer, at kurser og masterclasses kan gennemføres på forsvarlig vis.
  • DAO repræsenterer medlemmerne overfor samarbejdspartnere på mange niveauer: amatørmusikkens fællesorganisationer i ind- og udland, ministerier og offentlige myndigheder, og også i den offentlige debat.
  • En forsikringsaftale, som omfatter den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring, samt en netbanksforsikring
  • DAO arbejder ihærdigt på at udvikle talentfulde musikere over hele Danmark, ikke mindst gennem de nationale ungdomsorkestre DUBB og DUHO. Men også gennem formidling af danske deltagere til Det Europæiske Ungdomsbrassband, EYBB.
  • Desuden afvikler og støtter DAO adskillige projekter i årets løb: Blæseorkestrenes Dag i de 5 regioner, DM for hhv. brassbands og harmoniorkestre, samt et antal sammenspilsstævner og konkurrencer.
  • DAO’s medlemmer kan få rabat på Musisk Center Askov
  • I 2020 har der også vist sig et behov for, at DAO formidlede retningslinjer for smittehåndtering mv. og fandt vej i de efterhånden meget komplicerede forordninger, der kom fra regeringen og myndighederne. Det har mest synligt fundet sted via webinarer, men også nyhedsbreve og besvarelser på direkte henvendelser har været stærkt efterspurgt.
  • I 2021 har vi også påbegyndt Søndagscafeer, en række webinarer med forskelligt indhold. Det har været emner som brassbandmusikkens historie, hold dig i form under pandemier, de engelske brassbands, DAO’s talentarbejde i DUBB og DUHO og mange flere.

Se her, hvordan du melder dig ind.