fbpx
Close

Musikudvalget

Musikudvalget (MU) er bestyrelsens rådgivende organ i musikfaglige spørgsmål og har endvidere til opgave at tilrettelægge og sørge for gennemførelse af DAO’s stævner og konkurrencer i samarbejde med lokale arrangører som følger:

• MU indstiller valg af spillested til bestyrelsen, som godkender dette
• MU udvælger den musik, der skal spilles som testpiece/ et eventuelt tema for et stævne eller en konkurrence. I den forbindelse kan MU – efter bestyrelsens godkendelse af økonomiske forpligtelser – tage initiativ til bestilling af værker til brug ved konkurrencer.
• MU fastlægger afviklingsformen
• MU vælger dommere, vælger/godkender officials.
• MU sørger for, at der fra centralt hold udsendes medlemslister og har desuden ansvaret for, at den nødvendige kontrol gennemføres.

MU kan/bør tage initiativ til konkurrence- og stævneformer og bedømme eventuelt udefrakommende initiativer.

Musikudvalgets medlemmer

Steffen Mærsk, formand
Concord Brass Band og Den Kongelige Livgardes Musikkorps

Jørgen Münster, næstformand
Rødovre Concert Band

Henrik Juul-Brinkmann
Aalborg Postorkester, Aalborg Concert Band og Brovst Garden

Jonas Viggo Pedersen
Dirigent Valby Harmoniorkester, musikformidler og kulturpolitisk talsmand i musiklivet