fbpx
Close

Repræsentantskabsmøde 2024

DAO afholdt ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. marts 2024 i tidsrummet kl. 13:00 til kl. 17:00. Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Den Kreative Skole, Kongensgade 111, 7000 Fredericia.

Hermed referat af repræsentantskabsmødet 2023:

Download referatet her

Endelig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning – til godkendelse

Bilag 3: Beretning

4. Revideret regnskab for 2023 – til godkendelse 

Bilag 4.1: Årsrapport 2023 

Bilag 4.2: Protokollat 

5. Indkomne forslag – til vedtagelse. Der er ingen indkomne forslag

6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 9, punkt 9.4 – til vedtagelse

Bilag 6.1: Budget 

Bilag 6.2: Kontingent og administrationsgebyr

Bilag 6.3: Motivation til ændring af kontingent.

7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6

Bilag 7: Valg til bestyrelse og revision

8. Valg til Musikudvalget, jf. vedtægternes § 8, punkt 8.5

Bilag 8: Valg til MU

9. Eventuelt

Bilag 3 – Årsberetning 2023.  Download
Bilag 4.1 Årsrapport 2023.  Download
Bilag 4.2 Protokollat 2023.  Download
Bilag 6.1 Budgetforslag 2024   Download
Bilag 6.2 Kontingentforslag 2024   Download
Bilag 6.3 Motivation for ændring af kontingent   Download

Bilag 7 Valg til bestyrelse og revisorer   Download
Bilag 8 Valg til MU   Download