fbpx
Close

22. oktober 2019

Landspolitisk samarbejde om amatørmusikken

DAO har i mange år (sammen med andre kunstneriske landsorganisationer) været medlemmer af Amatørernes Kunst- og Kultur-Samråd (AKKS). Det er her, vi kan kæmpe for bedre vilkår for amatørernes muligheder for at beskæftige sig med kulturen på alle planer. Men det har været meget forskelligt, hvilke grader af organisation, de enkelte kunstretninger har haft. Amatørmusikken er samlet i 47 (ja, syvogfyrre!) landsorganisationer, som alle har taleret mv. på repræsentantskabsmøderne. På samme måde som fx teaterområdet, hvor alle er samlet i én sammenslutning, har musikorganisationerne fået til opgave at strømline det hele lidt mere, så AKKS i fremtiden bliver mere manøvredygtig og kan opnå en mere lige stemmevægtning samt imødegå andre tekniske udfordringer. (Tilsvarende forventer vi, at billedkunstens og litteraturens landsorganisationer snart laver sammenslutninger på lige fod.)

Vi har allerede pippet lidt om det på daonet.dk og på Facebook, men vi siger det med glæde igen: de 47 musik-organisationer er nu gået sammen i sammenslutningen Amatørmusik Danmark, og DAO er stærkt repræsenteret i bestyrelsen med ikke mindre end formandsposten, som DAO’s generalsekretær, Jonas, er blevet valgt til! På et møde 30. november i år skal AKKS have nye vedtægter, som afspejler denne organisationsmåde. I Amatørmusik Danmark har vi allerede taget stilling til, hvem der skal sidde i bestyrelsen for AKKS på musikkens 2 pladser. Og igen: DAO har grund til at være tilfreds, for vores Karina Anna Petersen, som allerede nu sidder i AKKS’ bestyrelse, fastholder sin plads og udbygger dermed DAO’s indflydelse.

Hvad er det så, DAO får indflydelse på i alt dette? AKKS er en politisk organisation, som fx har kortlagt amatørkulturorganisationerne i Norden, afholdt visionsforum på Christiansborg om amatørkultur, indsamlet data om amatørkulturens tal, samlet den tilgængelige forskning om amatørmusik osv. Og det er AKKS, der kan tage dialogen, når fx Kunstfondens tildelinger til amatørkulturen andrager en svindende del af den samlede investering i kulturen. DAO vil arbejde ihærdigt på at vende den nationale forståelse af kultur fra at være ren flødeskumsstøtte til at se det som en nødvendig investering i velfærd. Vi vil ikke nøjes med at pege på amatørmusikkens vilkår – for det er også i vores interesse, at resten af musiklivet ikke bliver grønthøstet helt i bund. Vi har gavn af og fællesskab med hele musiklivet, fra babysalmesang til DR Symfoniorkestret og Roskilde Festivalen.

DAO arbejder også på at få et forøget samarbejde mellem vores medlemsorkestre og musikskolerne i hele Danmark, for vi vil rigtigt gerne være med til at sikre en fødekæde af musikere til vores orkestre samt sikre, at musikskoleeleverne ikke bare stopper, når de når en vis alder, men fortsætter enten som glade amatører eller professionelle musikere. DAO’s formand, Tove Leininger, sidder med i bestyrelsen for Danske Musik- og Kulturskoler og kan herigennem trække udviklingen lidt mere i vores retning.