fbpx
Close

10. januar 2020

Hvor mange harmoniorkestre kommer til DM i november 2020?

I år prøver vi som bekendt at slå Harmonifestival og DM sammen med DM Brass og Koncertstævne til én fest for hele blæsermusikken. Det kommer til at ligge d. 6.-7. november i Musikhuset Aarhus.

Der er en masse praktiske ting, der skal arrangeres, og vi er ved at skabe os et overblik over, hvordan vi skal afvikle denne dag. Derfor har vi brug for en forhåndstilkendegivelse fra jer, om I har tænkt jer at deltage.

Vi vil gerne vide det inden d. 24. januar, så vi kan lave det mest smidige arrangement for alle.

Førend I svarer, er der nogle ting, I skal vide.

Indhold:

  • Adresse
  • Divisioner
  • Tidsplan
  • Deltagergebyr
  • Transportudligningsordning
  • Overnatning på skole
  • Aftenfest og præmieoverrækkelse
  • Tilbagemelding

Adresse:

Konkurrencerne finder sted i
Musikhuset Aarhus,
Thomas Jensens Allé 2,
8000 Aarhus
Der er fine muligheder for busparkering og privatbiler osv.

Divisioner: Harmoniorkesterfestivalen og DM afvikles principielt i 3 konkurrence-divisioner og 1 koncertdivision. Vinderen af 1. division bliver Danmarksmester og får lov til at repræsentere Danmark ved EM for harmoniorkestre. Læs mere om konkurrenceregler mv. på https://daonet.dk/wp-content/uploads/2015/11/DM-Harmoni-Konkurrenceregler-2018-2-signed.pdf

Tidsplan: Af gode grunde kender vi ikke tidsplanen endnu (det er blandt andet derfor, vi skriver til jer!), men vi arbejder for at få det til at lykkes at holde det meste om lørdagen, d. 7 november.
Nogle brassbands (Elite- og 1.-division) skal i henhold til reglerne spille pligtnumrene om fredagen og det selvvalgte om lørdagen, men mon ikke vi får plads til alle harmoniorkestrene og de øvrige brassbands om lørdagen? Hvis ikke, må vi tage fredag aften d. 6. til hjælp til harmoniorkestre og/eller brassbands.

Deltagergebyr: Pris-strukturen har i en del år været forskellig for harmoniorkestre og brassbands, og det benytter vi os af lejligheden til at gøre ens for alle igen. Der kommer til at være et grundbeløb pr. dag pr orkester på 1.500,- og dertil deltagerbetaling pr. musiker på 130,-. Priserne er sat, så det nogenlunde dækker salsleje samt dommerhonorarer.

Evt. deltagere i koncertdivisionen betaler kun grundbeløbet på kr. 1.500,-.

Transportudligningsordning: Vi har i efteråret 2019 testet en transportudligningsordning, som fordeler transportudgifterne helt jævnt mellem orkestrene. Det er et nulsums-spil, som går ud på at hvert orkester indbetaler et beløb pr. person på scenen, og så får hvert orkester et beløb retur, der udregnes nøje ud fra antallet af personer på scenen og afstanden tur-retur fra det faste øvested til Musikhuset Aarhus. Beløbet til indbetaling vil blive fastlagt, når vi får regnet på de tilmeldte orkestre. Vi prøver at ramme det, så det kan lade sig gøre at køre i privatbiler med 4 personer. Og vi tager højde for broafgifter og lign.

Overnatning på skole: Vi arbejder på at finde et billigt alternativ til hotelovernatninger. Giv os besked, hvis I skal bruge overnatning på en skole. Det bliver ikke gratis, men vi holder udgifterne nede på et absolut minimum – det har andre år været 40,- pr. person pr. nat.

Aftenfest og præmieoverrækkelse: Lørdag aften er der en fest med spisning – vi arbejder på at finde et sted, der kan rumme os alle! Maden kommer til at koste ca. 250,- pr. person.
Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen, men gerne kommer til præmieoverrækkelsen, er der naturligvis gratis adgang for deltagere. Men regn ikke med plads til pårørende – vi bliver mange nok i forvejen! Og ellers plejer vi også at streame præmieoverrækkelsen.

Tilbagemelding: Nu ved I lidt mere om det hele. Så har vi brug for jeres tilbagemelding, senest d. 24. januar 2020 på info@daonet.dk. Skriv meget gerne, hvilken division, I ønsker at stille op i, samt hvor mange I regner med at være på scenen. Så kan vi altid tage det andet senere.
NB: Tilmeldingen er ikke bindende endnu. Den officielle invitation og tilmelding kommer ud senere i år, men vi har bare brug for at kende et ca.-deltagerantal allerede nu.