fbpx
Close

27. maj 2020

Retningslinjer for genåbning

Vi har netop modtaget dette fra kulturministeriet:

“Hermed de endelige retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs. Til jeres orientering er her link til den bekendtgørelse, som danner grundlaget for retningslinjerne:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/687 Det bemærkes, at der i retningslinjerne ikke er indeholdt anvisninger ift. sommeraktiviteter for børn og unge, men at der for disse aktiviteter i stedet forventes en tværministeriel udmelding, herunder også ift. retningslinjer for disse aktiviteter.”


Som vi læser det, betyder det, at vi som foreninger, aftenskolehold eller musikskolehold KAN GENOPTAGE indendørs aktiviteter for så vidt, at

  • der er maksimalt 10 personer til stede i lokalet ad gangen (inkl. dirigent/instruktør)
  • der er maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal
  • der er indrettet på at minimere smittefaren, blandt andet så man kan holde afstand til hinanden
  • der er opsat informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet mv. (Kan hentes her: https://www.sst.dk/da/corona/materialer )
  • der er vand og sæbe eller håndsprit (min. 70%) tilgængeligt

God fornøjelse med at komme i gang igen! Vi glæder os til at høre musik, også selvom det vist først er gruppeprøver, der er åbnet for.Dette gælder indtil I hører andet. Vi håber, at der kommer nyt inden d. 8. juni. Er I i tvivl om noget, så spørg endelig på info@daonet.dk ! Jeg skal gerne svare, så godt jeg kan.