fbpx
Close

6. april 2022

Gør drømme til virkelighed – indstil en ung til et drømmestipendie

Drømmestipendier er stipendier a 10.000 kroner – til unge med store kunstneriske drømme.

Drømmestipendier er et initiativ, der støtter talentfulde, kreative unge mellem 13 og 17 år med 10.000 kr. til at booste den unges kunstneriske drømme og projekter. Statens Kunstfond og kulturministeren arbejder sammen om Drømmestipendier.

Spred det gode budskab i jeres netværk og ræk ud til de unge.

Samarbejdspartnere – det er jer

Stipendierne skal fremme den unges kunstneriske udvikling, men de skal administreres af en samarbejdspartner. Samarbejdspartnere kan være den lokale kulturskole, musikskole, dramaskole, billedskole, filmskole, animationsskole, forfatterskole, ungdomsskole eller lignende institutioner og foreninger. Det kan også være private undervisere inden for kunstformerne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst eller tværgående og nye kunstformer, herunder digitale udtryksformer. Samarbejdspartnere have et CVR-nummer med tilknyttet Nem-konto på ansøgningstidspunktet.

Det er samarbejdspartneren, der skriver en indstilling, koordinerer og indsender ansøgningsmaterialet sammen med den/de unge. Den unge skal selv skrive en motiveret ansøgning, hvor drømmene og tankerne om de muligheder, et stipendie kan give for at realisere dem, bliver formuleret.

En institution/forening mv. kan maksimalt indsende to ansøgninger for hver kunstart.

Hvad kan der søges til?

·         Aktiviteter der sætter talentudvikling i spil og på længere sigt kan fremme talentet

·         Kunstnerisk skabelse, udgivelser og produktion af værker

·         Studieture med det formål at fremme den kunstneriske udvikling, fx et kursus med udenlandsk underviser

·         Mentorforløb, coach eller særlige kurser inden for kunstarten.

Hvornår?

Der er ansøgningsfrist mandag den 9. maj kl. 14:00.

Hvordan søger I?

I finder puljevejledningen og ansøgningsskemaet her Søg tilskud

Stipendiet på 10.000 kr. er skattepligtigt; Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler det fulde beløb og indberetter det til Skattestyrelsen.