fbpx
Close

9. maj 2022

Inbjudan till norska och danska brassband!

Svenska Brassbandförbundet

Inbjudan till den digitala Svenska Marschfestivalen 2022!

Svenska Marschfestivalen kom till under pandemiåret 2021 för att inspirera våra svenska brassband att hålla i gång verksamheten under Corona-pandemin. Totalt 17 brassband deltog i de tre divisionerna.

Nu vill vi följa upp detta med Svenska Marschfestivalen 2022 och inte nog med det: Vi vill bjuda in norska och danska brassband till denna tävling för att stärka de nordiska banden (i dubbel bemärkelse). Vi maximerar dock antalet norska resp. danska band till 10 band per land. Det är alltså ”först till kvarn” som gäller. Se information om anmälan nedan. (Alla svenska brassband välkomna att delta)

Upplägget är tänkt ungefär som den engelska marschtävlingen ”Whit Friday Brass Band Contests” men vi gör den digitalt.

 • Tävlingen genomförs i två divisioner (division 1 och 2)
 • För division 1 kan man välja bland följande marscher:

Knight Templar      George Allen     
Ravenswood William Rimmer    
The Cossack William Rimmer  
The Liberator George Marshall      

 • För division 2 kan man välja bland följande marscher:

The Cross of Honour      William Rimmer
Death or Glory R B Hall
Star Lake Eric Ball
Slaidburn William Rimmer

 • Under perioden 21 maj – 18 september skall den valda marschen spelas in och filmas.

Regler:

 1. Filmning/inspelning skall ske utomhus – orkestern spelar stående. Fritt antal deltagare per band och det är också fritt om man vill välja att ha slagverk eller inte. Filmning kan med fördel ske med en vanlig mobiltelefon om man inte har tillgång till annan utrustning.
 2. Bidraget som skickas in skall göras i en (1) tagning utan redigering. Ljud och bild i samma tagning. Det är ok att göra flera försök och skicka in den inspelning som man tycker blir bäst, men en kontrollant måste finnas på plats under inspelningen för att bevaka och skriftligen intyga att reglerna efterföljs.
 3. Filmen med bandets inspelning skickas via www.sprend.com till Olof Forsberg via olof@swemix.com senast den 18 september och valet av marsch visar vilken division man tillhör.
 4. När alla bidrag har kommit in (senast 18 september) skickas bidragen (enbart ljudfilerna) vidare till 3 erfarna domare (internationella domare som är väl bekanta med Whit Friday). Domarna vet alltså inte vilket band som spelar eftersom de endast får tillgång till ljudfilen.
 5. Domarna rangordnar alla bidragen från plats 1 och uppåt utan att konversera med varandra och denna rangordning som sammanräknas utgör tävlingsresultatet.
  Exempel: ”Domare 1” placerar band nummer 5 på plats 1, ”Domare 2” placerar band nummer 5 på plats 2, ”Domare 3” på plats 5.  Det ger följande slutpoäng: 8 poäng. Lägst poängsumma vinner. En av domarna utses till huvuddomare och vid lika poängställning så blir huvuddomarens rangordning avgörande.
 6. När domarnas resultat är klart, läggs samtliga bidrag ut på Facebook/Youtube lika Festivalturnén. Ett bidrag per dag. Därefter presenteras domarnas rangordning och vinnarna utses.
 7. 1:an och 2:an i varje division tilldelas en pokal plus ett penningpris
  Division 1: 1:a pris 5000,- 2:a pris 3000,-
  Division 2: 1:a pris 4000,- 2:a pris 2000,-
 8. Deltagaravgiften är endast 300,- (SEK)

För att veta hur många band vi blir så vill vi ha er anmälan senast den 31 augusti, men anmälan kan ske från och med den 21 maj.

För de norska och danska banden är det ”först till kvarn” som gäller. Max 10 band från varje land. Anmäl ert deltagande och vänta på bekräftelse att ni får plats innan ni gör en inspelning.

Anmälan skickas till Olof Forsberg olof@swemix.com senast 31 augusti.

Vi hoppas att vi med denna idé kan få igång ett gott samarbete mellan de nordiska länderna. Svenska Marschfestivalen gör i år med ekonomiskt stöd från Clara Lachmanns stiftelse.

Eventuella frågor:

Kontakta Berit Palmquist beritpalmquist22@gmail.com

eller Olof Forsberg olof@swemix.com