fbpx
Close

27. januar 2017

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2017

DAO indkalder hermed alle medlemsorkestre og enkeltmedlemmer til ordinært repræsentantskabsmøde den 5. marts 2017. Mødet afholdes på Kolding Musikskole, Riis Toft 12a, 6000 Kolding. Der er velkomst kl. 09:30, og mødet starter kl. 10:00. DAO er vært ved et lettere traktement.

Foreløbig dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr
7. Valg til bestyrelse og revision
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal fremsendes skriftligt,
eventuelt elektronisk, så de er kommet frem senest 4 uger før mødet.
Forslag indsendes til info@daonet.dk