fbpx
Close

24. januar 2016

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2016

Indkaldelse
Repræsentantskabsmøde i Dansk Amatør Orkesterforbund

DAO afholder ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 6. marts 2016 i tidsrummet kl. 09:30 til kl. 15:00.

Program:
Foreløbig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4
7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6
8. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet afholdes i Odense, nærmere sted oplyses snarligt.
Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, sendes til DAO i elektronisk form på info@daonet.dk senest søndag den 7. februar 2016.

Endelig dagsorden inkl. diverse bilag herunder revideret regnskab udsendes til alle medlemsorkestre og offentliggøres på DAO’s hjemmeside søndag den 21. februar 2016. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, og tilmelding skal ske til DAO på info@daonet.dk senest søndag den 21. februar.

Dagens program:
Kl. 09:30 Morgenkaffe og registrering
Kl. 10:00 DAO Repræsentantskabsmøde 2016
Dagsorden jf. vedtægterne.
Kl. 12:15 Frokost
Kl. 13:15 Oplæg udefra med debat og spørgsmål fra salen
Kl. 14:00 Kaffe og kage
Kl. 14:30 Opsamling i plenum
Kl. 15:00 Tak for i dag
DAO forbeholder sig retten til ændringer i dagsprogrammet.

Indkaldelsen kan hentes som pdf-fil her: Indkaldelse og dagsprogram 2016