fbpx
Close

21. februar 2016

Endelig dagsorden til DAO’s repræsentantskabsmøde 2016

DAO’s repræsentantskabsmøde 2016

Søndag d. 6. marts 2016 fra kl. 10.00 på Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C.

Tilmelding nødvendig på info@daonet.dk senest d. 24. februar 2016.

Dagens program/dagsorden:
Kl. 9.30         Morgenkaffe og registrering af stemmeberettigede
Kl. 10.00       DAO repræsentantskabsmøde 2016
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Gennemgang af regnskab
6. Indkomne forslag. Det oplyses, at DAO’s bestyrelse ikke har modtaget nogen indkomne forslag inden                              fristens udløb d. 7. februar 2016.
7. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 8, punkt 8.4
8. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6.

Valg til formandsposten: Ulrik S. Thomsen (modtager genvalg)
Valg til bestyrelsesposter: Martin H. Christensen (modtager genvalg) og Henrik Lützen (modtager ikke genvalg).
Valg til suppleantposter: Cecilie Lund (1. suppleant – modtager ikke genvalg). Lone Sole Snitkjær Damm (2. suppleant – modtager genvalg).

Valg af revisor

9. Eventuelt

Kl. 12:30       Frokost

Kl. 13.00       Oplæg v. formand Ulrik S. Thomsen vedr. DAO’s nye medlemsdatabase

Kl. 13.15        Oplæg v. formand Ulrik S. Thomsen vedr. DAO’s visioner for fremtiden

Kl. 13:30       Oplæg om hvordan vi får flere unge til at spille blæsermusik (oplægsholder tba) – jf. DAO’s pilotprojekt                           Spil Blæsermusik.

Kl. 14:00       Spørgsmål og diskussion i salen

Kl. 14:30       Opsamling i plenum og overrækkelse af æresmedlemsskab

Kl. 15:00       Tak for i dag