fbpx
Close

14. maj 2016

Ændringer i konkurrenceregler for DM Brass elitedivisionen

For deltagende orkestre i Elitedivisionen gælder, at medlemmerne skal have fast bopæl i Danmark. Der vil dog tillades musikere bosat i Øresundsregionen samt i grænseområdet syd for den dansk- tyske grænse, da DAO er bekendt med at orkestre har haft faste medlemmer bosat i disse områder.

I øvrige divisioner er der ingen medlemsregistration.

Hvert orkester tildeles dog to wild cards, som orkestret kan anvende i tilfælde af sygdom, anden forfald (fx en tilmeldt musikers udtræden af et orkester) eller ved nyindmelding i perioden fra 8 uger før konkurrencen og frem til (første) konkurrencedag(en). Hvert orkester kan dermed erstatte eller tilføje op til to musikere. For disse to wildcards bortfalder kravet om dansk bopæl, da et pludseligt opstået forfald kan være svært at dække med musikere bosat i Danmark.

Baggrunden for ændringerne er, at DAO ønsker at styrke rekrutteringen af danske musikere til de bedste orkestre. Ved så vidt muligt at anvende danske musikere i elitedivisionen, er man også med til at højne det faglige spillemæssige niveau.

Læs konkurrencereglerne under DM Brass 2016 (s. 3 “Orkesterets besætning og deltagende musikere”)