fbpx
Close

5. september 2017

Kulturmøde på Mors 2017

Der har jo været kulturmøde på Mors, og DAO var repræsenteret ved generalsekretær Jonas Viggo Pedersen. Jeg deltog i flere møder af relevans for DAO, og indimellem opsøgte jeg kontakter, der kan vise sig nyttige på kort eller længere sigt.

Det første møde, jeg havde lejlighed til at deltage i, var Musikskoletænketankens fremlæggelse af den rapport, de havde lavet efter 18 måneders arbejde med det kommissorium, den daværende kulturminister Bertel Haarder havde udstyret dem med. Rapporten kan læses på kulturministeriets hjemmeside.
DAO havde indgivet høringssvar undervejs i processen, da det er vigtigt for amatørmusikken at der er en sammenhæng mellem musikskoleuddannelsen og aftagerne af musikere fra musikskolerne. Denne sammenhæng er også påpeget i rapporten, men med lidt forsigtige ord. Derfor pointerede jeg det igen, imens både ministeren og Alex Ahrendtsen, kulturordfører fra DF, var tilstede. DF er nok det parti i folketinget, der mest aktivt støtter musikskolerne og amatørmusikken.

Efter det møde, som også gav mulighed for lidt generel debat, fik jeg hilst på Skanderborg Musikskoles leder, som var meget interesseret i at få mere at høre om DM Brass 2017, som jo netop skal foregå i Skanderborg. Jeg lovede at sende hende PR-materiale til fordeling blandt elever og lærere.

I eftermiddagens løb fik jeg bla. hilst på Flensborgs tidligere borgmester, som nu står for komiteen til fejring af 100-året for genforeningen i 2020. Jeg nævnte, at det var helt oplagt at DAOs medlemsorkestre kunne bidrage til fejringen, og vi udvekslede kontaktoplysninger til senere brug.

Foreningen ”Alder Uden Grænser” var også meget interesseret i, om DAO og de kunne have fælles berøringsflader. En egentlig samtale nåede vi ikke, men vi aftalte at mødes i København til en snak om det.

Den næste store debat, DAO havde interesse i, var debatten om Symfoniorkestrene I Forandring. Den var mærket af, at DMFs formand Anders Laursen havde måttet melde afbud. Men der kom gode bud på veje at gå, typisk nok især fra tidligere orkesterchefer, som ikke er bundet af nuværende forpligtelser.
Det blev skåret ud i pap af moderatoren, Peter Hanke, at cheferne ikke har et godt svar klart på spørgsmålet: Hvad skal vi med symfoniorkestrene? Hvorfor skal vi have dem?
Søren Bojer Nielsen (tidligere chef for OSO og for Sj.SO/Copenhagen Phil) nævnte senere, at et godt svar kan gives ved at spille f.eks. sidste sats af Mahlers 1. symfoni. Men det har ingen gang på jord i politisk sammenhæng. Mange mennesker er i gang med at finde det gode svar, der kan gøre sig på 10 sekunder i TV.
DAOs medlemmer kan jo også fundere lidt over, hvad der er det gode svar på spørgsmålet – hvad skal vi med amatørorkestrene? For vi modtager jo også offentlig støtte.

Palle Kjeldgaard (tidligere chef for Aalborg SO og for Aarhus SO, nu kulturskoleleder i Viborg) sagde i forbindelse med afslutningen af hele kulturmødet, at det var ”på høje tid, at der blev ført kulturpolitik i Danmark. Når f.eks. Marianne Jelved kunne lade DR lukke Underholdningsorkestret på trods af et folketingsflertal under henvisning til armslængdeprincippet, så er der noget galt i Danmark. Det er på tide, at politikerne tager ejerskab til de helt store institutioner i dansk kultur: DR, Det Kgl. Teater, Nationalmuseet, landsdelsorkestrene, osv.” (citeret efter hukommelsen).

Alt i alt var det et spændende møde, og DAO og amatørmusikken i det hele taget har absolut en stor rolle at spille i fremtidens kulturliv i Danmark.