fbpx
Close

5. februar 2023

Ny musikhandlingsplan

Den ny regering skal hurtigst muligt indhente alt det lovarbejde, som blev forsinket af valg og regeringsdannelse op til jul. Der er mange love, der venter, ikke mindst finansloven – men altså også Musikhandlingsplanen for 2023-2026.

Amatørmusik Danmark var inviteret med til et stormøde for hele musiklivet i mandags på kulturministerens kontor. Det var lidt usædvanligt – for normalt laves loven af politikerne og embedsmændene m/k, hvorefter den sendes i høring hos alle interessenterne.

Men denne gang havde ministeren, Jakob Engel-Schmidt (M), besluttet at indkalde til stormøde INDEN loven udarbejdes.
Det gav amatørmusikken, repræsenteret af DAO’s generalsekretær, lejlighed til at pege på nogle områder, vi ser som essentielle for musiklivets vækstlag.

Punkterne kommer her – og I må meget gerne hjælpe med at udbrede dem, både i jeres eget netværk og på sociale medier.

Et helhedssyn på musikken. Vi har kun ét musikliv, og det hænger uløseligt sammen som et økosystem. Derfor er det vigtigt at gøde og nære alle dele, hvis det ikke skal briste. Amatørmusikken lider stadig under det knæk, vi fik under nedlukningerne. Som det ser ud nu, er alle puljer beskåret, og amatørmusikkens del af kunstfondens uddelinger er procentuelt forringet. Det er (i inflationstider) meget hårdt, og det er uklogt, fordi de kroner der gives, hver især er gearet af et meget stort frivilligt arbejde. Der kommer simpelthen mere musik for pengene hos amatørerne.

Konkret forslag: afsæt midler til den lange genopretning af amatørmusikken. Til lokaler, til drift og til konkrete projekter, med fokus (ikke på innovation, men) på retablering!

En målrettet indsats for langvarig, fagligt funderet kvalitetsundervisning i musik for alle, ikke kun i folkeskolen, men også i musikskolerne, i dag- og fritidstilbud og i folkeoplysningen – samt hos alle de mange andre aktører på området. Der foregår (heldigvis) også musikundervisning hos kirker, i bygarder, i private musikskoler og hos helt private musikpædagoger. Men udbuddet svinger meget, og kvalitetssikringen er ikke eksisterende.

Konkret forslag: (Ikke til musikhandlingsplanen, men videre frem) En samtænkning mellem musikloven, folkeoplysningsloven, folkeskoleloven (under børne- og ungeministeren) og dagtilbudsloven (under socialministeren). Så kan de private og foreningsbaserede aktører hænge på.

En respekt for alle musiklivets fagligheder. Musikpædagogikken i Danmark har et gigantisk, uforløst udviklingspotentiale.

Konkret forslag: En forøget forskningsforpligtelse hos musikkonservatorierne, måske sikrest i samarbejde med DUPI.

Et kultursyn, som indebærer livslang deltagelse og ikke kun oplevelse. I den nuværende musikhandlingsplan er et af tiltagene Levende Musik I Skolen, hvor målsætningen er, at alle børn skal opleve levende musik mindst én gang om året. Men det forslår ikke. Vi mener, at målet må være musik for, med og af børn. Det skal sikres, at børnene får mulighed for selv at lære at mestre at synge eller spille et instrument.

Konkret forslag: Sæt flere midler af til initiativer som OrkesterMester.