fbpx
Close

5. februar 2024

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Amatør Orkesterforbund

 

DAO afholder ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 24. marts 2024 i tidsrummet kl. 13:00 til kl. 17:00. Foreløbig dagsorden iflg. DAO’s vedtægter er:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetning
  4. Revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr, jævnfør vedtægternes § 9, punkt 9.2 og 9.4 7. Valg til bestyrelse og revision, jf. vedtægternes § 6 8. Valg til musikudvalg jf. vedtægternes § 8 9. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet afholdes på Den Kreative Skole, Kongensgade 11, 7000 Fredericia.

Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, sendes til DAO i elektronisk form på info@daonet.dk senest søndag den 25. februar 2024.

Endelig dagsorden inkl. diverse bilag herunder revideret regnskab udsendes på mail til kontaktpersoner og enkeltmedlemmer og offentliggøres på DAO’s hjemmeside søndag den 10. marts 2024.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, og tilmelding skal ske til DAO på info@daonet.dk senest søndag den 17. marts 2024.